Region Örebro län och Örebro kommun förbereder för Citylinjen - ett snabbt, enkelt och hållbart kollektivtrafiksystem i Örebro.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vi förbereder för Citylinjen

Region Örebro län och Örebro kommun förbereder för Citylinjen - ett snabbt, enkelt och hållbart kollektivtrafiksystem i Örebro.

Citylinjen tar form i Örebro! 

Under 2024 blir allt fler delar klara för Citylinjen. Stråket Brickebacken-Resecentrum blir färdigt, nya gröna elbussar börjar trafikera gatorna och ett nytt stadslinjenät införs. I december kan du resa med Citylinjen!

Läs mer i nyheten 

Hållplats vid Kulturkvarteret, Örebro

Vad är Citylinjen?

Elbussar med egna körfält, mittförlagda hållplatser och prioritet vid trafiksignaler, som gör resan både enklare och snabbare.

Tillsammans gör vi plats för Örebro

Varför behövs Citylinjen?

För att undvika trängsel, köer och dålig luft. Ett sätt att utnyttja vår gemensamma yta utan att behöva bygga nya vägar.

BRT visualisering Behrn Arena

Så här bygger vi

Nu anpassar vi gatorna i Örebro för Citylinjen. Under 2024 blir sträckan mellan Brickebacken och Resecentrum klar.

Bild på Örebros nya snabbussar

Fördjupad information

Här hittar du frågor och svar, olika dokument och länkar där du kan läsa mer om BRT.