Region Örebro län och Örebro kommun förbereder för Citylinjen - ett snabbt, enkelt och hållbart kollektivtrafiksystem i Örebro.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Citylinjen tar form i Örebro!

Under 2024 blir allt fler delar klara för Citylinjen. Stråket Brickebacken-Resecentrum blir färdigt, nya gröna elbussar börjar trafikera gatorna och ett nytt stadslinjenät införs. I december kan du resa med Citylinjen!

Bild hållplats Citylinjen.png

En mittförlagd hållplats med grönt väderskydd vid Eyra idrottsområde. Foto: Region Örebro län 

Just nu byggs Östra Bangatan om för Citylinjen – namnet på BRT-systemet i Örebro. Det har stor påverkan på framkomligheten för framför allt fordonstrafik i centrala Örebro. Ombyggnationer och anpassningar av gatorna i centrala Örebro har pågått ända sedan 2021, men nu anas slutet. Under 2024 blir nämligen sträckan mellan Brickebacken och Resecentrum klar för Citylinjen. Under 2025 återstår endast två sträckor på den första etappen mellan Brickebacken och Tegnérlunden.

– Tack vare de nya busskörfälten, mittförlagda hållplatser och prioritet för bussen vid trafiksignaler kan vi se att restiden för bussen minskar och att punktligheten förbättras även under högtrafik längs de ombyggda sträckorna. Efter många år av arbete är det roligt att se att fler och fler delar blir klara, säger Henrik Emilsson, projektledare för BRT på Örebro kommun.    

De nya busskörfälten gynnar även de regionala bussar som trafikerar sträckan och blåljusorganisationer som kan nyttja systemet vid utryckning.

– Vi ser att resandet ökar ju fler delar i systemet som blir klara. Om vi jämför med innan pandemin har det gjorts över 60 000 fler resor på Rudbecksgatan, mellan Brickebacken och Kulturkvarteret, berättar Jan Berglöf, projektledare för BRT på Region Örebro län.

Leverans av nya elbussar

Under året levereras de nya elbussarna för Citylinjen och under tidig höst  kommer två av dem att trafikera gatorna i Örebro.

– Bussarna är en del i satsningen på eldrivna, tysta och avgasfria bussar som laddas nattetid på bussdepån i Bettorp, förklarar Jan Berglöf.

Just elbussarna för Citylinjen har ett eget utseende med en grön linje som löper från fronten och vidare bak på bussen – istället för den blå vågen med vit bakgrund. Den gröna färgen återkommer även i väderskydd, hållplatser, digitala skärmar och i tidtabell. 

Snart kan du resa med Citylinjen

I december får Örebro även ett nytt stadslinjenät, där Citylinjens linje 1 och 2 blir pulsådern med avgångar var femte minut. Citylinjen binder samman befolkningsrika stadsdelar med centrum och universitet. Det är med andra ord en stor procent av invånarna i Örebro som kommer kunna nyttja Citylinjen.

– Mycket av utvecklingen som sker inom Citylinjen, till exempel bättre resenärsinformation med prognos för när bussen anländer till hållplatsen, tydligare nedräkning till avgång och smidigare biljettsystem gynnar även övriga kollektivtrafiken, förklarar Jan Berglöf.

I december kommer de första resenärerna att kunna resa med Citylinjen. I vardagen innebär det att bussen går snabbare, oftare och med större punktlighet. Det kommer vara möjligt att se när bussen kommer anlända vid hållplatsen och på Citylinjen kommer det dessutom vara möjligt att kliva på och betala i alla dörrar.

Fakta

Etapp 1: Brickebacken–Tegnérlunden

  • Byggnation: 2021–2025
  • Leverans av elbussar: 2024
  • Nytt stadslinjenät: december 2024
  • Citylinjen börjar trafikera stråket: december 2024

Etapp 2-3: Tegnérlunden–Mellringe och Centrum–Vivalla/Lundby

Region Örebro län och Örebro kommun har tecknat en avsiktsförklaring för att fortsätta arbeta för en utbyggnad av Citylinjen. Politiska beslut behöver tas inför en eventuell byggnation. En fortsatt utbyggnad innebär att BRT-systemet blir komplett och kan uppnå sin fulla funktion. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 maj 2024