Region Örebro län och Örebro kommun förbereder för Citylinjen - ett snabbt, enkelt och hållbart kollektivtrafiksystem i Örebro.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vad är Citylinjen?

Energismarta bussar med hög turtäthet, egna körfält och mittförlagda busshållplatser, som gör resan både enklare och snabbare.

Vi förbereder för Citylinjen

Hög turtäthet och kortare restid

Citylinjen kommer avgå ofta, ungefär var 5:e minut under morgon och eftermiddag, när vi har högt resande. Det kommer vara möjligt att stiga på och av i alla dörrar och att betala sin biljett digitalt, vilket också möjliggör snabbare stopp.  

Egna körfält och mittförlagda hållplatser

Citylinjen har till största delen egna körfält. Både busskörfält och hållplatser placeras i mitten av gatan för att bussen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik i korsningar. Även regionbussar och utryckningsfordon kommer kunna använda busskörfälten.  

Prioriteras i trafiksignaler

Trafiksignalerna i Örebro har försetts med en ny funktion, som gör att bussen prioriteras i trafikkorsningar. Det innebär att bussen ofta får grönt ljus i korsningar, vilket bidrar till att förkorta restiden. Detta gynnar alla de regionala bussar som trafikerar sträckan och även de bilar som kör i samma riktning som bussen.

Energismarta bussar 

Citylinjens bussar går på el och bidrar till en tystare stadsmiljö med mindre utsläpp av miljöfarliga partiklar. Med en kaross byggd i kompositmaterial har elbussen en väldigt låg vikt och är därmed också energieffektiv.

Batterierna är placerade under golvet, i stället för på taket, och gör att bussen går tyst och mjukt. Bussen är även utrustad med flera bekvämlighets- och säkerhetsdetaljer, som till exempel kameror istället för speglar och en bredare mittgång. 

Egen visuell identitet 

Citylinjen har en egen design, både exteriört och interiört. Exteriört känns bussen igen på den gröna linjen som löper från fronten och vidare bak på bussen. Den gröna färgen återkommer i väderskydd längs med stråket och kommer även synas i digitala skärmar på hållplatserna. 

ebusco_small.jpg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 december 2023