Region Örebro län och Örebro kommun förbereder för Citylinjen - ett snabbt, enkelt och hållbart kollektivtrafiksystem i Örebro.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vad är Citylinjen?

Citylinjen har elbussar med hög turtäthet, egna körfält, mittförlagda hållplatser och prioritet vid trafiksignaler. För dig innebär det att bussen går snabbare, oftare och med större punktlighet. Res med Citylinjen från och med december 2024!

Vi förbereder för Citylinjen

Hög turtäthet och kortare restid

Citylinjen kommer avgå ofta, ungefär var 5:e minut under morgon och eftermiddag, när vi har högt resande. Det kommer vara möjligt att stiga på och av i alla dörrar och att betala sin biljett digitalt, vilket också möjliggör snabbare stopp.  

Egna körfält och mittförlagda hållplatser

Citylinjen har till största delen egna körfält. Både busskörfält och hållplatser placeras i mitten av gatan för att bussen ska påverkas så lite som möjligt av svängande trafik i korsningar. Även regionbussar och utryckningsfordon kommer kunna använda busskörfälten.  

Prioriteras i trafiksignaler

Trafiksignalerna i Örebro har försetts med en ny funktion, som gör att bussen prioriteras i trafikkorsningar. Det innebär att bussen ofta får grönt ljus i korsningar, vilket bidrar till att förkorta restiden. Detta gynnar alla de regionala bussar som trafikerar sträckan och även de bilar som kör i samma riktning som bussen.

Energismarta bussar 

Citylinjens bussar går på el och bidrar till en tystare stadsmiljö med mindre utsläpp av miljöfarliga partiklar. Med en kaross byggd i kompositmaterial har elbussen en väldigt låg vikt och är därmed också energieffektiv.

Batterierna är placerade under golvet, i stället för på taket, och gör att bussen går tyst och mjukt. Bussen är även utrustad med flera bekvämlighets- och säkerhetsdetaljer, som till exempel kameror istället för speglar och en bredare mittgång. 

Egen visuell identitet 

Citylinjen har en egen design, både exteriört och interiört. Exteriört känns bussen igen på den gröna linjen som löper från fronten och vidare bak på bussen. Den gröna färgen återkommer i väderskydd längs med stråket och kommer även synas i digitala skärmar på hållplatserna. 

ebusco_small.jpg

 

 

Nytt stadslinjenät - Citylinjen blir pulsådern

Den 15 december 2024 införs ett nytt linjenät för stadstrafiken i Örebro. Det nya linjenätet består av totalt sju stadslinjer, varav Citylinjens linje 1 och 2 blir pulsådern som binder samman befolkningstäta stadsdelar med centrum och universitet. Ytterligare fem linjer ingår i det nya stadslinjenätet som täcker övriga stadsdelar i Örebro och ansluter till Citylinjen.

Mycket av utvecklingen som sker inom Citylinjen - bättre resenärsinformation med digital klocka för nedräkning samt smidigare biljettsystem kommer också den övriga stadsbusstrafiken till godo.

Även regiontrafiken sammankopplas med det nya systemet i den mån det går och behövs. Det nya stadslinjenätet innebär en förändring i hur stadsbussarna trafikerar Örebro stad och påverkar även hållplatsernas placering i stadsmiljön.

Läs mer om det nya stadslinjenätet på Länstrafikens webbplats

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 mars 2024